Boeken


Bibliografie Laurens van Aggelen


Fluitend door het digitale mijnenveld

Omgaan met ICT op de werkvloer
Paperback, 128 pagina's
Verschenen in 2006

Computers en internet hebben het bedrijfsleven veel goeds gebracht, maar menig bedrijf balanceert door een slecht ICT-beleid op de rand van de afgrond. Van alle bedrijven die in Nederland failliet gaan, sneuvelt de helft door een falend ICT-beleid. Aan de techniek ligt het niet. Wel aan de manier waarop we er meer omgaan, schetst vakjournalist Laurens van Aggelen in dit vlotgeschreven, prikkelende boek. Zijn visie op de wijze waarop we de afgelopen 20 jaar met ICT zijn omgegaan en hoe het beter kan én moet, leest gemakkelijk weg maar zet de lezer wel aan het denken.

Media over het boek:

De Telegraaf: "Handleiding voor het ontwijken van ict-problemen.""Een prettig leesbaar werk."

Reformatorisch Dagblad: "Van Aggelen geeft er duidelijk blijk van een ict-goeroe te zijn vanaf het eerste uur. Nee, een technicus is hij niet, zegt hij zelf. Misschien is het daarom dat hij het schijnbaar onmogelijke weet waar te maken: een boek over computers en ict dat ook een bijna-leek in één adem zal uitlezen."

Automatiseringgids: "Digitale valkuilen en valstrikken, daar weet de auteur alles van. Van Aggelen is een oudgediende uit de journalistiek. "Één van die zeldzaam geslaagde pogingen in boekvorm die mensen ertoe kunnen aanzetten om voldoende scepsis op te brengen ten aanzien van onze moderne informatie- en communicatietechnologieën. Van Aggelen kan schrijven, dat kunnen de meeste van zijn Nederlandse confraters helemaal niet. Kortom, een verademing."


De Airborne Wandeltocht
De Airborne Wandeltocht
Jaarlijks eerbetoon aan de gevallenen van de Slag om Arnhem
Gebonden, luxe hardcover / full colour
216 pagina's
Verschenen in 2008

Hét boek voor iedereen die jaarlijks uitkijkt naar de Airborne Wandeltocht. Een uniek en zeer luxe uitgevoerd boek over alles wat dit grootste eendaagse wandelevenement ter wereld zo bijzonder maakt.
Veel persoonlijke verhalen, afgewisseld met een selectie uit de mooiste nooit eerder gepubliceerde foto's van 61 jaar Airborne. Interviews met enkele wandelaars die er alle edities bij waren. Leuke en ontroerende anekdotes van Deense, Engelse en Nederlandse deelnemers die niet graag een jaar overslaan. Maar ook indringende feiten en verhalen over de Slag om Arnhem en de jaarlijks herdenkingen rond de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Verhalen en interviews die meedoen aan de wandeltocht nog meer dimensie geven.


Gelukkig in mijn leed
Gelukkig in mijn leed
Omgaan met de dood

Paperback
96 pagina's
Verschenen in 2009

In 'Gelukkig in mijn leed' beschrijft Laurens van Aggelen de tragische en onverwachte dood van zijn moeder. In dit aangrijpende boek tekent hij op welke emoties zich aandienden tijdens de vreselijk zware laatste uren, het sterven, de dagen voor de crematie en de dagen daarna. Wie zelf iemand verloren heeft, of een ander daarin wil bijstaan, zal zich ongetwijfeld in dit boek herkennen en er troost in vinden.
"De dood van iemand die je zo ontzettend dierbaar is, veroorzaakt een verdriet waar anderen nauwelijks weet van kunnen hebben. Niemand weet hoe mooi en sterk de band was die je met de overledene had. Maar ook zelf weet je niet goed wat je overkomt. Je bent een deel van jezelf kwijtgeraakt. Iets in jezelf is gestorven. En al zegt iedereen dat de tijd alle wonden heelt, de littekens blijven. Tegelijkertijd leeft degene die overleden is voor altijd met je mee. Zoveel je wilt, zal die ander je blijven vergezellen. Iemand die overlijdt gaat niet bij je weg", aldus Laurens van Aggelen in dit boek.


Airborne Memorial Service Airborne Memorial Service
Arnhem Oosterbeek War Cemetery
Gebonden, luxe hardcover / full colour
216 pagina's
Verschenen in 2009

'Airborne Memorial Service' verscheen in 2009 ter gelegenheid van de 65e herdenking van de Slag om Arnhem. In dit boek aandacht voor het bijzondere karakter van deze herdenking die sinds 1945 in Oosterbeek plaatsvindt en waarvoor jaarlijks nog altijd vele Arnhemveteranen overkomen. Met name uit het Verenigd Koninkrijk en Polen. In 'Airborne Memorial Service wordt zowel stilgestaan bij het ontstaan van deze herdenking, als bij de wijze waarop er in al die jaren bijzondere vriendschappen zijn ontstaan tussen veteranen, nabestaanden en de burgers in Arnhem, Oosterbeek en omgeving die de Slag om Arnhem zelf hebben meegemaakt.Het boek werd door de auteur in 2009 cadeau gedaan aan alle Arnhemveteranen die toen overkwamen voor de 65e herdenking.
Twitteren
De hond uitlaten kan ook

Paperback
96 pagina's
Verschenen in 2010

Het boek 'Twitteren' is het resultaat van een half jaar intensief observeren van het gedrag van honderden gebruikers op Twitter. Zowel het nut van twitteren als de schaduwzijden en de impact die het kan hebben op individuen en de samenleving, komen aan bod.
'Twitteren' is een boek voor zowel twitterjunkies als twitterhaters. Beiden zullen er tijdens het lezen hun gelijk in vinden. 'Twitteren' laat zien dat er nog te weinig wordt nagedacht over het nut van Twitter en wat we ermee willen bereiken, wat we wel en niet over onszelf of over andere dingen prijsgeven én op welke manier. Een leidraad voor wie tijdens een verjaarsfeestje aan de hand van anekdotes uit wil leggen waarom twitteren zo fascinerend is, of waarom je net zo goed de hond uit kunt laten.

In 96 pagina's passeert een bonte stoet van boeiende persoonlijkheden, bekende Nederlanders, wauwelaars, egotrippers, opruiers, moralistische middenmoters en een flinke kudde van narcistische sociopaten de revue.

Media over het boek:

Adrianus Koster: "Ik heb ervan genoten en het lezen zette me soms aan het denken over mijn eigen twittergedrag."
Volledige recensie


De Nederlandse Rode Baretten De Nederlandse Rode Baretten
11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault)
'7 December' (1992-2012)

Luxe hardcover / full colour
216 pagina's
Verschenen op 19 oktober 2012
Tweede druk november 2012

In 'De Nederlandse Rode Baretten' wordt voor het eerst in boekvorm een beeld geschetst van een unieke eenheid die bij de oprichting, ten tijde van de 'val van de Muur' de speerpunt van de nieuwe krijgsmacht vormde. In geval van samenwerking met het Defensie Helikopter Commando (DHC) vormt zij de 11 Air Manoeuvre Brigade (AMB).

11 AMB is binnen 20 dagen overal ter wereld inzetbaar ten behoeve van missies in het complete geweldsspectrum. In de afgelopen twee decennia hebben de eenheden van de Rode Baretten dit overtuigend aangetoond in missies op de Balkan (Bosnië, Macedonië, Kosovo), Cyprus en in Eritrea, Irak en Afghanistan. De Rode Baretten vormen de keurtroepen van de Koninklijke Landmacht.

'De Nederlandse Rode Baretten' is een boek over mensen die ergens voor staan. Een boek over mensen die hun grenzen durven verleggen, die verder durven gaan dan anderen. Militairen die uit ervaring weten wat de waarde van vrede en veiligheid is en aangetoond hebben bereid te zijn daarvoor de hoogste prijs te betalen. In de meer dan 70 interviews die aan dit boek ten grondslag liggen, komt het belang van teamgeest, wilskracht, motivatie, doorzettingsvermogen en saamhorigheid duidelijk naar voren. Dit is de basis voor het enorme 'esprit de corps' dat deze brigade zo kenmerkt. 'De Nederlandse Rode Baretten' schetst in een vogelvlucht een beeld van belangrijke momenten in het bestaan van de brigade, geeft een beeld van wat de brigade in huis heeft en hoe er aan de basis wordt opgeleid. Door feiten te vermengen met soms zeer vermakelijke anekdotes is de schrijver erin geslaagd een prettig leesbaar boek te maken - ook voor niet-ingewijden -, rijk geïllustreerd met niet eerder gepubliceerde foto's. Voor Rode Baretten of zij die ooit deel uitmaakten van de brigade, een tastbare herinnering aan een bijzondere periode.


Cover 150 jaar Kininklijk Bronbeek
150 jaar Koninklijk Bronbeek
Gebonden, hardcover / full colour
112 pagina's
Verschenen op 19 februari 2013

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek schreef Laurens van Aggelen het boek '150 jaar Koninklijk Bronbeek'. In het rijk geïllustreerde boek ´150 jaar Koninklijk Bronbeek´ schetst Laurens van Aggelen een beeld van de bijzondere relatie die Bronbeek al anderhalve eeuw heeft met het Koninklijk Huis. Hiervoor deed de auteur ondermeer onderzoek in het Koninklijk Huisarchief. Het voorwoord van dit boek werd geschreven door generaal-majoor Henk Morsink, toentertijd adjudant-generaal van Hare Majesteit de Koningin, tevens Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin.Airborne Forever
The life story of an Arnhem veteran

Verschenen op 18 september 2013

ISBN: 978-90-79763-06-1
Uitvoering: paperback
Taal: Engels
Aantal pagina's: 208
Verschenen

'Airborne forever is een biografie over Johnny Peters, één van de eerste Britten die op 17 september 1944 deel uitmaakte van de Slag om Arnhem ('Operatie Market Garden'), een van de grootste luchtlandingsoperaties aller tijden. In het boek 'Airborne Forever' vertelt hij ondermeer over de momenten die tijdens de 'Slag om Arnhem' de meeste indruk op hem maakten. Daarnaast vertelt hij over zijn andere operaties in Noord-Afrika, Sicilië en Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat 'Airborne Forever' zo'n bijzonder boek maakt, is dat het niet slechts één periode belicht, maar de complete levensloop laat zien van iemand die door een sterke geest de grootste moeilijkheden in zijn leven wist te overwinnen. "Die negen dagen Slag om Arnhem hebben hem nooit losgelaten, maar er zijn maar weinig mensen die daar zo voorbeeldig mee weten om te gaan", zegt schrijver Laurens van Aggelen.


Veteranenzorg sinds 1945 Veteranenzorg sinds 1945
Investering in vrede

ISBN: 978-90-79763-07-8
Uitvoering: hardcover / full colour
Aantal pagina's: 108
Verschenen november 2013

Toen in 1945 de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) werd opgericht, bestond er een groot gebrek aan hulp en steun voor de oorlogsslachtoffers die deze hulp bitter hard nodig hadden. In dit boek wordt in vogelvlucht een beeld geschetst van wat er na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is gebeurd ten aanzien van de zorg voor deze doelgroep. Vooral de laatste tien jaar is er veel bereikt.

Nederland heeft met de wijze waarop nu gestalte wordt gegeven aan de zorg voor (oud) militairen en veteranen, een enorme inhaalslag gemaakt. Met trots kan het resultaat worden bezien. De genoemde kennis en ervaring zal de komende tijd ook steeds vaker worden gedeeld met andere geüniformeerde beroepsgroepen. Ook voor hen is een goede zorg en erkenning onontbeerlijk. Samenwerking is daarbij belangrijker dan ooit. Het nieuwe gebouw in Doorn, waar ondermeer de BNMO, Stichting de Basis, het Veteraneninstituut,het Veteranenplatform, LZV en Stichting Waardering Erkenning Politie gehuisvest zijn, leent zich er uitstekend voor kennis met elkaar te delen. Als vanzelf kom je elkaar in het nieuwe gebouw tegen, spreek je met elkaar en kan de basis worden gelegd voor nieuwe ideeën en projecten.


Ted
Ted Meines
Erevoorzitter Veteranen Platform

ISBN: 978-90-79763-08-5
Paperback / full colour
40 pagina's
Verschenen december 2013

Dit herinneringsboekje is door Laurens van Aggelen in opdracht van het Veteranen Platform samengesteld ter gelegenheid van de onthulling van de bronzen buste van luitenant-generaal b.d. Ted Meines, op 13 december 2013 in Doorn. In het pand waar ondermeer het Veteranen Platform, het Veteraneninstituut, de BNMO en stichting de Basis kantoor houden, vormt deze bronzen buste een belangrijke tastbare bron van inspiratie.

De Nederlandse veteranenzorg is luitenant-generaal b.d. Ted Meines veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet ten aanzien van de belangen van militairen. Door middel van een aantal interviews met diverse betrokkenen, schetst auteur Laurens van Aggelen een beeld van een oud-generaal die een groot aanzien geniet bij zowel veteranen als bij leden van het Koninklijk Huis. De generaal heeft het altijd als een grote plicht gezien om voor (oud)-militairen op te komen. Zij zagen het als een plicht om hem bij leven een blijvende blijk van waardering te schenken in de vorm van dit fraaie kunstwerk. Moge allen die zich met dezelfde onbaatzuchtigheid inzetten voor de belangen van de Nederlandse veteranen zich hierdoor tot in lengte van jaren geïnspireerd voelen om de fakkel die de generaal hen heeft aangereikt, brandend te houden en door te geven.


Van huis en haard
Van huis en haard Herinneringen aan de evacuatie van Arnhem en omgeving in 1944/1945
ISBN: 978-90-79763-09-2
Paperback / full colour
64 pagina's
Verschenen april 2014

In september 1944, na de Slag om Arnhem, beveelt het Duitse opperbevel de complete evacuatie van de bevolking van Arnhem en omgeving. Meer dan 150.000 burgers verlaten huis en haard. Men verwacht ‘voor even’ maar de eerste bewoners keren pas in april 1945 terug. ‘Van Huis en Haard – Airborne Memories’ vertelt het ingrijpende verhaal van deze vluchtelingen en hun belevenissen tijdens de evacuatie, de bevrijding elders in mei 1945 en hun terugkeer huiswaarts in de periode erna.

De evacués uit Arnhem keerden terug in een verwoeste en massaal geplunderde stad. Het verhaal, geschreven door de Arnhemse schrijver Laurens van Aggelen, is gebaseerd op de gelijknamige tentoonstelling (2014) in het Airborne Museum, in samenwerking met het Gelders Archief. "Persoonlijke verhalen zeggen zoveel meer dan pure geschiedschrijving. Net als in de tentoonstelling wil ik ook de lezers van dit boek laten beleven hoe ingrijpend de evacuatie was. Van al die ontberingen, de angst en het verdriet waar die vele duizenden evacués destijds aan blootgesteld stonden, hebben nog altijd maar weinig mensen weet. Ook omdat zij die het meemaakten er vaak liever niet over spraken, zoals mijn eigen ouders. Het zijn verhalen die je tot nadenken stemmen. Over toen, maar net zozeer over nu."


Ereplicht
Ereplicht
Herdenken Tweede Wereldoorlog van blijvend belang

Pagina's: 224
full colour, gebonden, hardcover
ISBN: 978-90-79763-10-8

Naarmate je meer van de Tweede Wereldoorlog weet, des te minder begrijp je waartoe mensen in staat zijn, maar ook hoe belangrijk het is om waakzaam te zijn en te herdenken. In 'Ereplicht' wordt op een aangrijpende manier een beeld geschetst van wat oorlog met mensen doet. Welke impact het heeft wanneer je je vrijheid en alles wat je dierbaar is, je wordt ontnomen. Maar ook hoe moedig mensen kunnen zijn in hun strijd om vrede en veiligheid. Dit alles aan de hand van persoonlijke verhalen van burgers, militairen, geestelijken, kunstenaars en nabestaanden. Zoals het verhaal van rabbijn Soetendorp die als kind werd gered door degenen die hem een schuiladres boden; het verhaal van Jip Wijngaarden die in een film en op het toneel in de huid van Anne Frank kroop; het verhaal van de KNIL-militair die in het jappenkamp onder de meest zware, mensonterende omstandigheden levens wist te redden. Verhalen die zoveel meer laten zien dan veel geschiedenisboeken met kille cijfers en feiten die niet tot de verbeelding spreken.

Het is bemoedigend dat zo’n driekwart van de Nederlandse bevolking van mening is dat 4 mei niet minder betekenis krijgt naarmate de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt. Daarmee is het echter onverminderd belangrijk om te weten en door te geven wàt we herdenken, alsook waarom. In een land dat nu al bijna zeven decennia bevrijd is van oorlog zou het belang van herdenken wel eens te gemakkelijk onderschat kunnen worden. 'Ereplicht’ laat zien dat de Tweede Wereldoorlog het dagelijks leven van velen nog altijd beïnvloedt. Veel meer dan we ons realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om degenen die de oorlog aan den lijve ondervonden, maar ook om naoorlogse generaties."Met dit boek wil ik laten zien dat we door te herdenken zowel een ereplicht vervullen als onszelf steeds weer opnieuw bewust laten zijn van onze eigen verantwoordelijkheid. Als we willen dat het nooit meer zover zal komen als toen, moeten we met de verhalen van toen onze waakzaamheid van vandaag en morgen versterken", aldus Laurens van Aggelen, schrijver van dit boek.


25 jaar Veteranen Platform
25 jaar Veteranen Platform
Elkaar vasthouden

ISBN:978-90-79763-11-5
Verschenen december 2014
Hardcover / full colour
96 pagina's

Jubileumboek in opdracht van het Veteranen Platform geschreven ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van het Veteranen Platform.
In de periode 1989-2014 is er veel bereikt. Met name door de totstandkoming van de Veteranenwet. Zoals diverse betrokkenen in dit boek schetsen, is het de komende jaren van belang te zorgen dat de veteraan ook in de toekomst onverminderd op erkenning en waardering en zorg kan blijven rekenen.


Oorlogskind in vredestijd
Oorlogskind in vredestijd
Hoe oorlogstrauma's en PTSS ons gezin sloopten

Pagina's: 128
Uitvoering: paperback
ISBN: 978-90-79763-13-9
Verschenen augustus 2015

"Door de herbelevingen, woede-uitbarstingen, huilbuien of paniekaanvallen van mijn vader kon een mooie dag voor ons opeens omslaan in een ware hel. Machteloos en verdrietig zag ik hoe mijn vader van het ene op het andere moment ontroostbaar was, hoe de pijnlijke herinneringen aan de oorlog hem verscheurden. Langzaam maar zeker ging ons hele gezin eraan kapot. Op het laatst kwam ik soms meer dan een week niet buiten, sloot ik me op in mijn werkkamer waar de gordijnen dag en nacht potdicht zaten. Zijn oorlog was ook mijn oorlog geworden."

'Oorlogskind in vredestijd' is het verhaal van een jarenlange strijd tegen de gevolgen van het opgroeien met een vader met PTSS, in een wereld vol onbegrip. Een zware moeizame strijd die tot vele jaren na de dood van zijn vader voortduurde.
De ouders van Laurens van Aggelen maakten in 1944 de Slag om Arnhem mee en werden daarna door de Duitse bezetter gedwongen te evacueren. Zijn vader doorstond de gruwelen van een concentratiekamp en hield daar ernstige oorlogstrauma's aan over. "Goed dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor PTSS (posttraumatische stressstoornis) is gekomen. Toch is er helaas nog altijd nauwelijks aandacht voor de enorme impact die het leven met een PTSS-patiënt heeft op partners en kinderen. Met 'Oorlogskind in vredestijd' hoop ik dat er meer begrip komt voor de vele lotgenoten die keihard vechten om uit een diep dal te klimmen. Maar ook dat mijn persoonlijke verhaal hen zal aanzetten er met anderen over te praten en hulp te zoeken", aldus Van Aggelen.


Gestolde tranen
Gestolde tranen Ter herinnering aan de krijgsgevangen van Fukuoka-2 (1942-1945)
64 pagina's
Paperback / full colour
ISBN: 978-90-79763-16-0
Verschenen juni 2016

Fukuoka-2 was een van de grootste krijgsgevangenkampen in Japan gedurende de periode 1942-1945. Op het hoogtepunt werden er ongeveer 1500 geallieerde krijgsgevangenen vastgehouden, de meesten van hen waren Nederlands, Brits, Amerikaans of Australisch.
In 'Gestolde tranen' het verhaal over de honderden Nederlanders die hier jarenlang werden gedwongen tot dwangarbeid onder de meest zware en mensonterende omstandigheden. Het verhaal over de bevrijding na het vallen van de atoombom op Nagasaki op 9 augustus 1945. Onder de nabestaanden en latere generaties eisen de gevolgen daarvan nog steeds hun tol.

Ter herinnering aan allen die in het kamp gevangen werden gehouden werd op 13 september 2015 een monument onthuld. Wat de totstandkoming van dit monument zo bijzonder maakt is dat het er gekomen is op initiatief van Japanse burgers en daarmee kan worden gezien als een gebaar van verzoening die voor alle nog levende betrokkenen en de generaties na hen van grote betekenis is.


Canadezen in Arnhem en Oosterbeek
Canadezen in Arnhem en Oosterbeek
De vergeten inzet van de Canadese troepen (1944-1946)

Pagina's: 128
Uitvoering: paperback / full colour
ISBN: 978-90-79763-18-4
Verschenen juni 2017

'Canadezen in Arnhem en Oosterbeek' geschreven door Laurens van Aggelen is een eerbetoon aan de 33 Canadese militairen die begraven liggen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Zij sneuvelden tijdens of kort na de Slag om Arnhem in september 1944. Dat zij in Oosterbeek begraven liggen tussen de vele Britse en Poolse militairen en wat zij hier precies deden, is bij zeer velen - ook in de regio - onbekend. Hoewel er zeer veel over deze periode is geschreven is de rol van de Canadezen daarin altijd onderbelicht gebleven. Dat geldt eveneens voor de belangrijke rol die de Canadese troepen hebben gespeeld tijdens de tweede Slag om Arnhem in april 1945.
Na de bevrijding zijn de Canadezen bovendien nog geruime tijd in Nederland gebleven om te helpen bij de wederopbouw en bij het ruimen van mijnen in het verwoeste Arnhem en de directe omgeving.


Edward Simons Fulmer Edward Simons Fulmer
Ridder Militaire Willems-Orde

Pagina's: 88
Uitvoering: paperback / full colour
Nederlands/Engels
ISBN: 978-90-79763-20-7
Verschenen maart 2018

Nadat Edward Fulmer (1919-2017) in november 1942 had deelgenomen aan Operatie Torch, volgde in 1944 Normandië alwaar hij para's dropte en jerrycans met benzine tot aan het front bracht. Daarna volgde 'Operatie Market Garden en dropte hij op 17 september 1944 een aantal para's boven Nederland. Op de terugweg werd zijn toestel zwaar beschadigd. Een dag later werd was hij opnieuw betrokken bij deze luchtlandingsoperatie en was Fulmer tweede vlieger op een Douglas C47, een ongewapend transportvliegtuig. Aan boord waren enkele containers met daarin reservemunitie, extra voedselpakketten en eveneens zeventien parachutisten die waren ingedeeld bij B Company van het 10e bataljon van het Britse Parachute Regiment. Eenmaal boven Nederland werd het het toestel zwaar zwaar beschadigd door Duits afweergeschut. De eerste vlieger verloor het bewustzijn en Fulmer nam het stuur over. Daarna voltrok zich een ware hel die in het boek uitgebreid staat beschreven. Alsmede en vooral het bijzonder onbaatzuchtige handelen van Fulmer wiens uniform op een gegeven moment zelfs in brand stond. "Moedige beslissingen, beleidvol handelen, en trouw aan zijn missie, eenheid en hemzelf kenmerken Ed's optreden op de tweede dag van Operation Market Garden", aldus majoor Gijs Tuinman (RMWO) in zijn nawoord in dit boek.

Het voorwoord van dit boek werd geschreven door Zijne Majesteit de Koning.


Kenneth George Mayhew Kenneth George Mayhew
Ridder Militaire Willems-Orde

Pagina's: 96
Uitvoering: paperback / full colour
Nederlands/Engels
ISBN: 978-90-79763-21-4
Verschenen maart 2018

Ken Mayhew ontving als majoor b.d. de Militaire Willems-Orde in april 1946 voor zijn heldhaftige optreden tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Zo was hij betrokken bij de Slag om Overloon en de bevrijding Venray en Weert. Eerder in 1944 landde hij als commandant van een 'carrier platoon' op D-Day in Normandië op 'Sword Beach'. Mayhew diende bij het 1e battaljon van het Suffolk Regiment. In de jaren negentig raakte het contact tussen Nederland en de Brit verloren en dacht men dat hij was overleden. Totdat hij in september 2011 tijdens de jaarlijkse herdenking op de Britse begraafplaats in Venray werd ontdekt. Sindsdien komt hij met grote regelmaat naar Nederland voor het bijwonen van bijzondere momenten en heeft hij wederom een hechte band met het Koninklijk Huis.
"Ken Mayhew is een voorbeeld voor ons allen. Zijn heldendaden, de roem en vooral de manier waarop hij daarmee omgaat maakt op ons allen een grote indruk", aldus generaal-majoor b.d. Henk Morsink, voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde en voorzitter van de Koninklijke Vereniging Ridders Militaire Willems-Orde.
Het nawoord van dit boek is geschreven door majoor Marco Kroon (RMWO).


Van dialoog naar verzoening Van Dialoog naar verzoening
Pagina's: 162
Uitvoering: paperback
ISBN: 978-90-79763-22-1
Verschenen juni 2018

'Van dialoog naar verzoening' bevat een aantal ontroerende interviews met overlevenden van Japanse kampen, militaire dwangarbeiders, burgers uit Nederlands-Indië en Nederland en verhalen van de tweede- en derdegeneratie-oorlogsgetroffenen. Maar ook verhalen van Japanners en Indonesiërs die met een beladen verleden verder moesten. Daarnaast bevat dit boek een selectie uit de meest inspirerende verhalen uit 20 conferenties van de Stichting Dialoog Nederland, Japan, Indonesië. Universele verhalen die ook aanzetten tot het nadenken over de relatie tussen andere volkeren die ooit tegenover elkaar stonden. Over hoe het zou zijn wanneer we in Nederland tijdens herdenkingen ook stil zouden staan bij de gevoelens van Duitse en Japanse slachtoffers en hun nabestaanden. Over de vraag hoe zinvol herdenken is wanneer we na 75 jaar niet bereid zijn om tot een daadwerkelijke verzoening te komen.


Oosterbeek op glad ijs Oosterbeek op glad ijs
Pagina's: 144
Uitvoering: paperback
Nederlands
ISBN: 978-90-79763-45-0
Verschenen december 2018

"Al 100 jaar is de Oosterbeekse IJsvereniging (O.IJ.V.) een belangrijke vereniging voor Oosterbeek en omstreken. In 1918 begonnen in de uiterwaarden en in 1934 verhuisd naar Hartenstein, waar het ook na de moeilijke oorlogs- en crisisjaren lukte om weer een plek te maken waar veel activiteiten plaatsvinden. Vandaag de dag is de O.IJ.V. een bloeiende vereniging met zo'n 3.000 leden. Een vereniging die trots is op haar verleden, maar ook bruist met nieuwe ideeen voor de toekomst", aldus Agnes Schaap, burgemeester van de gemeente Renkum in het voorwoord van dit boek.


75 Years Battle of Arnhem 75 Years Battle of Arnhem
Pagina's: 124
Uitvoering: hardcover
Engels
ISBN: 9789079763344
Verschenen september 2019

Herdenkingsboek 75 jaar Slag om Arnhem met vele bijzondere foto's die een uniek beeld schetsen van 75 jaar herdenken. Maar ook gedichten, tekeningen en korte persoonlijke teksten. Onder andere van direct betrokkenen bij de herdenkingen in Arnhem, Oosterbeek en omgeving, waaronder diverse militaire en burgerlijke autoriteiten.


75 jaar Stoottroepen 75 jaar Stoottroepen
In de voetsporen van het verzet
Pagina's: 224
Uitvoering: hardcover
Engels
ISBN: 978-90-79763-29-0
Verschenen september 2019

Het Regiment Stoottroepen mag dan het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht zijn, het kent een rijke en bijzondere geschiedenis. Voortgekomen uit het verzet leverden de Stoters van het eerste uur een bijdrage aan de bevrijding van Nederland. Daarna volgden al snel de uitzendingen naar Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw nam het regiment deel aan talrijke missies waarbij men zich bijvoorbeeld in Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali inzette voor de vrede en veiligheid van anderen. Menige Stoter heeft daarvoor de hoogste prijs betaald.Sodeknetter! Sodeknetter!
Laurens gaat los in 39 columns

Pagina's: 132
Uitvoering: paperback
Nederlands
ISBN: 978-90-79763-36-8
Verschenen februari 2020

'Sodeknetter!' is een verzamelbundel van columns geschreven door Laurens van Aggelen. Columns over het dagelijks leven in een snel veranderende wereld. Met veel humor geschreven, scherp en spitsvondig. Hiermee zet de auteur op zijn eigen manier een fraai tijdsbeeld neer. "Het zijn spiegels waarin de lezer zichzelf ziet glimlachen", aldus Van Aggelen.
Met verwondering kijkt de auteur naar de wereld om hem heen. Onopgemerkt observeert en analyseert hij de gedragingen en gebruiken van voorbijgangers, met name die van de typische Nederlander. Enig sarcasme wordt hierbij niet geschuwd. 'Sodeknetter' is een humoristische bundel over bierpensen en gouden kettingen, Hollands chagrijn, absurde eetgewoonten, en meer.


Airborne Museum Airborne Museum Hartenstein
De Oosterbeekse villa met een rijks historie

Pagina's: 160
Uitvoering: hardcover
Nederlands
ISBN: 978-90-79763-39-9
Verschenen september 2020

Aan de hand van verhalen, interviews en talrijke foto's is daarin door de Arnhemse schrijver Laurens van Aggelen de rijke geschiedenis opgetekend van zowel de villa als het museum zelf dat al sinds 1949 bestaat. "In het boek komen de nodige feiten aan het licht die voor velen onbekend zijn. Dat merkte ik ook tijdens de interviews met degenen die veel van het Airborne Museum afweten. Dat maakte het voor mij extra boeiend om dit boek te schrijven. Voor de lezer zal het des te verrassender zijn hier kennis van te nemen", aldus de auteur.
In een van de fraaiste villa's van Oosterbeek is sinds 1978 het Airborne Museum gevestigd. Een villa die bij velen in binnen- en buitenland bekend is om het feit dat het in 1944 dagenlang het hoofdkwartier was van de Britse luchtlandingstroepen onder bevel van generaal-majoor Urquhart.


70 jaar Ome Joop's Tour 70 jaar Ome Joop's Tour
Meer dan een fietsvakantie

Pagina's: 176
Uitvoering: paperback
Nederlands
ISBN: 978-90-79763-45-0
Verschenen november 2020

Sinds 1950 kunnen kinderen die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen, jaarlijks tien dagen onbekommerd genieten van een bijzondere tiendaagse fietsvakantie. Vanuit Arnhem touren in een kilometerslange bonte karavaan van zo'n 170 deelnemertjes en vele vrijwilligers door het land. 'Ome Joop's Tour' bestaat dit jaar 70 jaar en de Arnhemse schrijver Laurens van Aggelen schreef er een jubileumboek over dat morgen verschijnt.
Voor dit kleurrijke boek met talloze anekdotes interviewde de auteur onder meer zo'n 50 deelnemers, vrijwilligers van vroeger en nu, sponsoren en begeleiders van de politie. Laurens van Aggelen: "Dit boek laat aan de hand van verhalen en foto's zien hoe mooi en warm de band is tussen kinderen en vrijwilligers die zich al vele jaren belangeloos inzetten om kinderen weer even echt kind te laten zijn."

70 jaar Regiment van Heutsz 70 jaar Regiment Van Heutsz
Het moet, dus het kan!

Pagina's: 216
Uitvoering: hardcover
Nederlands
ISBN: 9789079763313
Verschenen december 2021

Een jubileumboek geschreven over 70 jaar Regiment Van Heutsz. Een bijzondere eenheid voortgekomen uit het KNIL en inmiddels het meest gedecoreerde regiment van de Koninklijke Landmacht.
Het jubileumboek geeft een beeld van de grote diversiteit qua inzet, uitzendingen, tradities en uitdagingen van de achterliggende jaren van 12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz dat deel uitmaakt van 11 Luchtmobiele Brigade. VHEen beeld dat ook het thuisfront van de militair laat zien dat het een eenheid is van gewone mensen die tot hele bijzondere dingen in staat zijn en voor wie niets onmogelijk is. Voor een Van Heutszer is de grootste kracht immers de man naast hem. Elk moment. Elke missie. Ook als de omstandigheden minder gunstig zijn of de middelen beperkt. Trouw aan de slogan: "Het moet, dus het kan!"
In het boek wordt door middel van vele interviews onder meer aandacht voor de strijd in Nederlands-Indië, Korea, de Infanterie Beveiligings Compagnieën, de voormalige Luchtverdedigingscompagnie, CBMI, de bijzondere band met het KCT en de vele uitzendingen naar o.a. Bosnië, Afghanistan, Irak en Mali.


Regiment Geneeskundige Troepen Regiment Geneeskundige Troepen
Al helpende dien ik de overwinning

Pagina's: 256
Uitvoering: hardcover
Nederlands
ISBN: 978-90-79763-62-7
Verschenen maart 2022

In dit boek schetst de auteur een indringend beeld van de loyale en onbaatzuchtige militairen die deel uitmaken of hebben gemaakt van deze ondersteunende eenheid. Over hoe zij onder vaak bijzonder moeilijke omstandigheden op een zeer professionele manier toch hun werk weten te doen. Onvermoeibaar inspelend op onverwachte gebeurtenissen of een tekort aan voldoende middelen of personeel. Improviseren is het geheim achter menig succesvol optreden. Zoals bijvoorbeeld in Nederlands-Indië, Libanon, Bosnië, Rwanda, Pakistan, Irak, Mali en Afghanistan. In het boek wordt, door toedoen van alle recente Corona-perikelen iets later dan voorzien, eveneens stilgestaan bij het 150 jaar bestaan van deze unieke eenheid.


White Elephant Publishing

Klik hier
voor bestellen