Bedrijfsjournalistiek

Advtertorials

Een advertorial is eigenlijk een soort advertentie, maar dan in het jasje van een redactioneel artikel. Een goede advertorial zal echter door een lezer niet als advertentie ervaren worden. Dat kan alleen door de juiste stijlvorm en woordkeuze te hanteren en superlatieven en te nadrukkelijke aanprijzingen te vermijden. Laurens: "Ik heb wel eens een opdrachtgever gehad die wilde dat ik zijn product in schreeuwerige Veronica-taal aanprees, maar dat wijs ik dan ten stelligste af. Na een paar zinnen prikt een lezer daar doorheen en haakt af. Met zo'n tekst sla je de plank dus totaal mis. Door op de stoel van de journalist te blijven zitten, blijft een tekst geloofwaardig en is het toch mogelijk de lezer te enthousiasmeren voor producten of diensten. Het gaat er om daarin dus een goede balans te vinden."